ZENTRUM FÜR AUGUSTINUS-FORSCHUNG

AN DER JULIUS-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT WÜRZBURG

ZAF Logo 3

Fecisti nos ad te, domine, et inquietum est cor nostrum donec requiescat in te.

Confessiones 1,1

Geschaffen hast du uns auf dich hin, o Herr, und unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir.

Bekenntnisse 1,1

9789087183011 ten hove koren en kaf © Labarum Academic

Jan Bernard ten Hove

Koren en kaf op de dorsvloer: de kerk in het licht van het laatste oordeel

Een onderzoek naar de betekenis van de area als metafoor voor de ecclesia bij Augustinus

 

Inhalt

In deze dissertatie wordt aandacht gevraagd voor de visie van Augustinus op de kerk. Centraal staat de beeldspraak van koren en kaf op de dorsvloer. Een diepgravende analyse van de talrijke 'dorsvloerteksten' in al zijn werken brengt grondpatronen van zijn denken in beeld. Aan de orde komen thema's zoals de kerk in de verschillende fasen van de heilshistorie, discussies over de eenheid en de heelheid van de kerk, het spanningsveld tussen tolerantia en heiligheid in de kerk, het onderscheid tussen koren en kaf, de verhouding tussen predestinatie en paraenese, en de toekomstige scheiding in het laatste oordeel. Verder zijn interessante vondsten gedaan over het chiliasme en over Augustinus en de Joden.

 

Der Autor

J.B. ten Hove (1970) studeerde theologie aan de Universiteit Utrecht. Sinds 1996 is hij predikant in achtereenvolgens Ooltgensplaat, Wapenveld, Katwijk aan Zee, en momenteel in de Hervormde Gemeente Veenendaal (binnen de Protestantske Kerk in Nederland). Vanaf zijn studietijd heeft hij zich intensief beziggehouden met Augustinus.

Bibliographische Informationen

Erscheinungsform: Hardcover
Umfang: 604 p.
Sprache: Niederländisch
ISBN-13 (Paperback):
978-90-8718-301-1
Verlag: Labarum Academic
Erscheinungsort: Apeldoorn
Erscheinungsjahr: 2020
Preis (Hardcover): EUR 39,95

 

Weiterführende Links